STILREN SÄ­KER­HET

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Vin­ter­ti­der be­ty­der många tän­da ljus och tid att se över sitt brand­skydd. Stilren ABC-släc­ka­re som re­kom­men­de­ras till hem­mil­jö för släck­ning av al­la ty­per av bränn­ba­ra ma­te­ri­al, väts­kor och ga­ser, 595 kro­nor, De­sign­tor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.