RO­MAN­TIS­KA VÄG­GAR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Borå­sta­pe­ters nya kol­lek­tion A vin­tage

book har en ge­nom­gå­en­de bo­he­misk vintagestil som pas­sar den som vill in­re­da med en touch av ro­man­tik, nostal­gi och li­te pa­ti­na. Mönst­ren är in­spi­re­ra­de av den frans­ka pro­vin­si­el­la sti­len och tol­ka­de i skan­di­na­visk an­da. Här ta­pe­ten

Toi­le de Jouy, 479 kro­nor per rul­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.