BIND EN FIN KRANS

Leva & Bo - - Skapa Julstämning -

1Väl­kom­na be­sö­ka­re med en krans som pif­fats med vac­ker brys­sel­kål och röd­lök. Köp en bux­bom­skrans och lin­da fast någ­ra kvis­tar vin­ter­bär med spol­tråd. Trä tjock stål­tråd ge­nom kål och lök, stick stål­trå­den ge­nom kran­sen och tvin­na fast. Häng i någ­ra gran­kot­tar som en pen­del på kran­sen.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.