Din­kel­pep­par­ka­kor med hav­torns­mar­me­lad

Leva & Bo - - Bullar & Kakor -

Cir­ka 250 styc­ken

• 225 g mjukt smör

• 1 ½ dl strö­soc­ker

•1½ dl mörkt musco­va­do­rör-soc­ker

• 2 dl ljus eko­lo­gisk si­rap

• 2 msk ing­e­fä­ra

• 1 msk mald ka­nel

• 1 tsk mald krydd­nej­li­ka

• 1 tsk mald kar­de­mum­ma

• 2 tsk bikar­bo­nat

• 2 dl visp­gräd­de

• 3 dl grovt din­kel­ve­te­mjöl

• 4 dl sik­tat din­kel­ve­te­mjöl

• 7 dl ve­te­mjöl

Hav­torns­mar­me­lad:

• 225 g frys­ta hav­torn

• 1 dl rör­soc­ker

• 1 cle­men­tin, ri­vet skal och pres­sad juice

• 1 ½ dl ge­lé­soc­ker Till ser­ve­ring:

• hård get­ost

1 Rör smör, soc­ker, musco­va­do­soc­ker, si­rap, ing­e­fä­ra, ka­nel, krydd­nej­li­ka, kar­de­mum­ma och bikar­bo­nat mjukt och po­röst i köks­ma­ski­nen.

2 Vis­pa gräd­den till mjukt skum och ar­be­ta in i de­gen ihop med det mesta av mjöl­sor­ter­na. Lägg i en bun­ke, strö över mjöl och sätt på lock. Ställ i ky­len till näs­ta dag.

3 Värm ug­nen till 175 gra­der. Ar­be­ta de­gen smi­dig och blank på mjö­lat bak­bord, de­la i bi­tar och kav­la ut var­je del till en tunn ka­ka. Ta ut ka­kor med mått och lägg på plåt med bak­plåts­pap­per. Gräd­da i mit­ten av ug­nen, cir­ka 8 mi­nu­ter. Låt pep­par­ka­kor­na sval­na på plå­ten och kall­na på gal­ler.

4 Mar­me­lad: Ti­na bär och blan­da med rör­soc­ker i en ka­strull. Ko­ka upp un­der om­rör­ning. Låt ko­ka på me­del­vär­me tills bä­ren går sön­der.

5 Si­la och pres­sa ur bä­ren ge­nom en fin­mas­kig sil över en skål. Häll till­ba­ka jui­cen i ka­strul­len, till­sätt skal och saft av en cle­men­tin. Till­sätt ge­lé­soc­ker och ko­ka 30 se­kun­der. Häll över i en glas­burk.

6 Ser­ve­ra med get­ost och mar­me­lad.

SPRÖ­DA. Kryd­di­ga och lätt­ba­ka­de ka­kor ser­ve­ras gär­na med en bit hård get­ost och hav­torns­ge­lé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.