Saff­rans­ro­set­ter

Leva & Bo - - Bullar & Kakor -

Cir­ka 40 styc­ken • 50 g jäst för sö­ta de­gar • 5 dl kall mjölk • ½ tsk salt • 2 dl strö­soc­ker • 1 g saff­ran, 2 på­sar • 200 g mjukt smör • cir­ka 15 dl ve­te­mjöl Fyll­ning: • 100 g mjukt smör • 200 g man­del­mas­sa • 100 g tor­ka­de ap­ri­ko­ser • ½ apel­sin, ri­vet skal Till pens­ling: • 1–2 ägg Till gar­ne­ring: • 25 g hac­kad man­del

Smu­la jäs­ten i deg­bun­ken och till­sätt li­te av mjöl­ken och rör om tills jäs­ten löst sig. Till­sätt res­ten av mjöl­ken.

Gnug­ga saff­ran­spå­sar­na med ett sked­blad, så att saff­ra­net fin­för­de­las i på­sar­na. Till­sätt salt, strö­soc­ker, saff­ran, smör i klic­kar och mjö­let, li­te i ta­get. Ar­be­ta de­gen länge i köks­ma­ski­nen tills den blir smi­dig och släp­per bun­kens kan­ter, cir­ka 10 mi­nu­ter. Låt jä­sa un­der bak­duk till dub­bel stor­lek, cir­ka 1 tim­me el­ler över nat­ten i ky­len i en ol­jad plast­lå­da med lock.

Fyll­ning: Blan­da sam­man smör, ri­ven man­del­mas­sa, mix­a­de ap­ri­ko­ser och apel­sin­skal i en skål. Ta upp de­gen på mjö­lat bak­bord och knå­da den smi­dig. De­la i två de­lar. Kav­la var­je del till en rek­tangu­lär plat­ta cir­ka 30 × 40 cen­ti­me­ter. Bred hälf­ten av fyll­ning­en på var­je plat­ta. Vik plat­tan i tre slag på läng­den. Tryck till med ka­veln och kav­la läng­der­na, så att de blir cir­ka 15 cen­ti­me­ter bre­da.

Skär läng­der­na i 2,5–3 cen­ti­me­ter bre­da bi­tar. Vrid dem på mit­ten ett helt varv till ro­set­ter. Lägg på plå­tar med bak­plåts­pap­per. Låt jä­sa un­der bak­duk i cir­ka 30 mi­nu­ter. Värm ug­nen till 250 gra­der.

Pens­la bul­lar­na två gång­er med upp­vis­pat ägg. Strö över hac­kad man­del. Gräd­da bul­lar­na i mit­ten av ug­nen, cir­ka 8 mi­nu­ter. Låt bul­lar­na sval­na på bak­gal­ler un­der bak­duk.

1

2

3

4

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.