Hur fix­ar jag en korg till gra­nen?

Hej! Jag tyc­ker att det ser så snyggt ut när man har jul­gra­nen i en korg, men hur gör man?

Leva & Bo - - Fråga Oss - MA­TIL­DA S

Svar: Det är fak­tiskt in­te helt lätt att få sto­ra jul­gra­nar att stå sta­digt i en korg. Gra­nen be­hö­ver sin jul­grans­fot och vat­ten så det gäl­ler att se till att gra­nen är väl för­ank­rad i kor­gen. Du kan läg­ga ste­nar i kor­gen, men bäst är att ha en rik­tigt tung jul­grans­fot av till ex­em­pel gjut­järn. Ett an­nat al­ter­na­tiv är att skä­ra bort bot­ten av kor­gen, el­ler att an­vän­da en spe­ci­ell korg­kra­ge. En trend är ock­så att jul­gra­nen in­te be­hö­ver se ut som en fyl­lig ”Dis­neygran”, den får gär­na va­ra kle­na­re och i and­ra sor­ter än den klas­sis­ka ­röd­gra­nen. Tall, ce­der­träd och idegran är någ­ra ­tren­di­ga gran­sor­ter.

GRAN I KORG. Jul­gran av ce­der­träd i en korg av ba­nan­blad och vat­ten­hy­a­cint, 1 599 kro­nor för två, ­Bloo­ming­vil­le.

KORG­KRA­GE.

Kra­ge för jul­grans­fot, 50 × 20 cen­ti­me­ter, 249 kro­nor, Bloms­ter­lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.