Vad kan jag la­ga i stäl­let för pas­ta?

Jag blev in­spi­re­rad av en tid­nings­ar­ti­kel att bör­ja äta glu­ten­fritt och mär­ker att jag mår så myc­ket bätt­re av det. Det vo­re ro­ligt om ni kun­de ge al­ter­na­tiv ut­an glu­ten. Vad kan man er­sät­ta pas­ta med?

Leva & Bo - - Fråga Oss - GUN­VOR

Svar: På se­na­re tid har det till­kom­mit många glu­ten­fria al­ter­na­tiv till tra­di­tio­nell pas­ta, tit­ta i din livs­me­dels­bu­tik. Pro­va till ex­em­pel kikärtspas­ta gjord på so­j­af­ria kikär­tor, el­ler tes­ta att gö­ra ”pas­ta” av grön­sa­ker, till ex­em­pel strim­lad zuc­chi­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.