Jul­klap­par

53 TIPS FÖR HE­LA FA­MIL­JEN LYX & BUD­GET

Leva & Bo - - Sidan 1 - Av EM­MY LUND­STRÖM

1 Vägg­spe­gel, 149 kro­nor, H&M ho­me. 2 Lamm­skinn, 1 299 kro­nor, El­los. 3 Grå gjut­järns­gry­ta från An­ders Petter, 699 kro­nor, Cer­ve­ra. 4 Vägg­lam­pa med li­tet hyll­plan, 1 299 kro­nor, Bloo­ming­vil­le. 5 Tårt­fat i mäs­sing, 249 kro­nor, Hem­tex. 6 Servettring for­mad som en fjä­der, 99 kro­nor för två, H&M ho­me. 7 Badsalt från Ter­rib­le twins som dof­tar gra­na­täpp­le, 249 kro­nor, Bo­lig­he­ter. 8 Pos­ter från Mrs Mig­het­to, 40 × 50 cen­ti­me­ter, 425 kro­nor, Mok­ka­sin. 9 Saff­ran från La Man­cha-re­gi­o­nen i Spa­ni­en, 106 kro­nor, Mill & Mor­tar. 10 Mäs­singskru­ka, 10 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 279 kro­nor, Mu­ubs. 11 Blom­mig bric­ka, 199 kro­nor, Hem­tex. 12 Li­la fot­pall, 48 cen­ti­me­ter hög,

1 255 kro­nor, House doctor. 13 Ro­sa papp­box, 179 kro­nor, Åh­léns. 14 Smyc­kes­skrin, 99 kro­nor, Åh­léns. 15 Två­fär­gad mugg, 69 kro­nor, La­ger­haus.

16 Rock­ring­ar i rot­ting, 199 kro­nor för två, Ikea. 17 Nyc­kel­ring i lä­der, 399 kro­nor, Litt­lep­hant. 18 Skål av An­na Wad­le, 370 kro­nor, Le Ki­osk. 19 Hand­gjort fat Pas­tel, 475 kro­nor, Elin Lann­sjö. 20 Pläd gjord av ent­re­pre­nö­rer i Thai­land, Ikea. 21 An­teck­nings­bok, 90 kro­nor, Vin­tage­fa­bri­ken. 22 Vas, 145 kro­nor, House doctor. 23 Od­lings­bänk,

45 × 60 cen­ti­me­ter, 9 500 kro­nor, Svenskt tenn. 24 Ser­ve­rings­bric­ka i mar­mor, 299 kro­nor, Åh­léns. 25 Print från Yr­va, 29,7 × 40 cen­ti­me­ter, 350 kro­nor, Vin­tage­fa­bri­ken.

26 Skär­brä­da i mar­mor och trä, 249 kro­nor, El­los. 27 Stäm­pel­set, 99 kro­nor, Ica maxi. 28 Doft­ljus från Skan­di­na­visk, 295 kro­nor, Nor­dic de­sign col­lecti­ve. 29 Bok ”Ho­me sto­ri­es: Per­son­lig in­red­ning och in­spi­re­ran­de idéer” av Ida Magn­torn, 199 kro­nor, Ad­li­bris. 30 As­siet­te, 29 kro­nor, La­ger­haus. 31 Glas­ku­pa, 299 kro­nor, H&M ho­me.

32 Sof­fa i björk, 2 295 kro­nor, Ikea. 33 Sax med hand­tag i trä, 99 kro­nor, Gra­nit. 34 Fat, 99 kro­nor, H&M ho­me. 35 För­va­rings­korg, 349 kro­nor, Bloo­ming­vil­le.

36 För­va­rings­bänk, 999 kro­nor, El­los. 37 Tren­dig ljus­sta­ke i mäs­sing, 499 kro­nor, In­dis­ka. 38 Sil­kesö­ver­kast, 240 × 240 cen­ti­me­ter, 4490 kro­nor, Him­la. 39 Print av Nyn­ne Ro­sen­vinge, 29,7 × 42 cen­ti­me­ter, 233 kro­nor, The Pos­ter club. 40 Burk i sten från Bros­te Copenhagen, 10 × 11 cen­ti­me­ter, 479 kro­nor, Hem­tex. 41 Ljuslyk­ta, 279 kro­nor, Bloms­ter­lan­det. 42 Bric­ka med klas­siskt möns­ter av Estrid Eric­son, 520 kro­nor, Svenskt tenn. 43 Kloc­ka i mar­mor från Bros­te Copenhagen, 20 × 20 cen­ti­me­ter,

749 kro­nor, Hem­tex. 44 Mönstrat kudd­fo­dral, 350 kro­nor, House of Rym. 45 Blått upp­lägg­nings­fat, 16,5 × 24 cen­ti­me­ter, 99 kro­nor, La­ger­haus.

46 Ljusfat i po­ly­sto­ne, 129 kro­nor, Åh­léns. 47 Ru­stik kru­ka, 14 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 319 kro­nor, Bloo­ming­vil­le. 48 Bric­ka, 199 kro­nor, H&M ho­me. 49 Grif­fel­stic­kers i A4-stor­lek, 129 kro­nor, Gra­nit. 50 Ran­dig vas, 24 cen­ti­me­ter hög, 198 kro­nor, House doctor. 51 Blå­svart påsla­kan­set i tvät­tat lin, 799 kro­nor, El­los.

52 Pla­ne­rings­ka­len­der för 2016, 475 kro­nor, Ri­f­le pa­per co. 53 Äp­pellå­da, 36 × 52 × 30 cen­ti­me­ter, 399 kro­nor, Gra­nit.

MÖR­KA FÄRGSKA­LA. Li­la få­tölj, 1599 kro­nor, Åh­léns.

38

LE­VA&BO •

2

6

12

11

3

LE­VA&BO •

13

8

7

1

15

5

14

10

9

16

23

20

25

26

28

22

24

17

21

19

18

27

NA­TUR­NÄ­RA. Kud­de Gran, 48 × 48 cen­ti­me­ter, 295 kro­nor, Fi­ne litt­le day.

34

32

33

35

30

29

31

36

TRÄ­DE­TAL­JER . Små trälå­dor på bor­det, 129–149 kro­nor, H&M ho­me.

38

37

SAM­LA­DE VA­SER. Rund, bubb­lig glas­vas, 129 kro­nor, Åh­léns.

51

49

46

53

48

47

52

50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.