Lä­sar­hem­met. Den­nis brin­ner för mäs­sing och mar­mor

Den­nis Veidins äls­kar in­red­ning och väl­jer na­tur­li­ga fär­ger och de­tal­jer i hu­set vid ha­vet. – Just nu brin­ner jag för mäs­sing och mar­mor – det snyg­gas­te som finns!

Leva & Bo - - Innehåll -

Här bor: Den­nis Veidins, 23, med sam­bo och hun­den Char­lie.

Gör: Bu­tiks- och köks­chef på Ny­bergs hem­ba­ge­ri & kon­di­to­ri. Hu­set: Hus vid Års­ta havs­bad.

Instagram: @ den­nis_­veidins.

FIN MIX

Äls­kar att mat­cha lop­pis­fynd med dyrt. Till ex­em­pel ljus­sta­ke för 20 kro­nor och en ol­je­lam­pa från Klong.

3

FÖR­VA­RING

3 Bakom sof­fan har vi hängt gam­la äp­pel­trälå­dor som mat­char bor­den.

TRÄRENT

1 Soff­bor­den har jag gjort av plan­te­rings­lå­dor som jag har borstat med stål­bors­te för att få ett tyd­ligt möns­ter.

HAVSNÄ­RA

2 Hu­set på 60 kvadrat­me­ter lig­ger vid Års­ta havs­bad ut­an­för Stock­holm, all­de­les in­till ha­vet!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.