Inred för en klassisk jul

Fyll hem­met med fi­na tex­tili­er i rött och grönt. Välj möns­ter som stjär­nor och ran­digt för en mo­dern stil och lägg till glän­san­de me­tal­ler som kop­par och mäs­sing.

Leva & Bo - - Mixa & Matcha - Av MARIA NOR­DIN Foto LI­NA EIDENBERG ADA­MO As­si­stent CA­MIL­LA LIL­JEQVIST

1 Box i kop­par med ljus­hål­la­re, 149 kro­nor, kop­par­fat, 79 kro­nor, bå­da från Rus­ta. Glöggmug­gar, 49 kro­nor styck, In­dis­ka. Glasskål, lop­pis­fynd. Skål, pri­vat.

GLÄN­SAN­DE

2 Va­ser de­sig­na­de av Emma Ol­bers för Skul­tuna, li­ten, 498 kro­nor, stor, 646 kro­nor, Norrgavel. Vas, 3 500 kro­nor, Dis in­red­ning.

FINT FAT

3 Ke­ra­mik­fat, 1 800 kro­nor, Mi­kae­la Wil­lers. Jul­grans­ku­lor, 129 kro­nor, Day ho­me.

JUL­GRANSPYNT

4 Korg, 169 kro­nor, Åh­léns. Julpynt, 79 kro­nor, Day ho­me. Glas­ku­lor, 39 kro­nor, Clas Ohl­son.

Svart si­do­bord, 999 kro­nor, Åh­léns. Stort fat i trä, 295 kro­nor, Lo­ve war­ri­ors. Doft­på­se, 99 kro­nor för tre styc­ken, Him­la. Röd ljuslyk­ta, 295 kro­nor, Dis in­red­ning. Ljuslyk­ta i form av ett hus i mäs­sing, 719 kro­nor, Day ho­me. Li­ten ljuslyk­ta i mäs­sing med svart ut­si­da, 598 kro­nor, Norrgavel. Hög ljuslyk­ta i form av

hus, i grå me­tall, 519 kro­nor, Day ho­me. Kop­par­skål, 229 kro­nor, Craft col­lecti­ve. El­ljus­sta­ke, 1 705 kro­nor, Watt & ve­ke. Glas, pri­va­ta. Stjär­na i mäs­sing på väg­gen, li­ten, 349 kro­nor, stor, 649 kro­nor, bå­da från Day ho­me. På ned­re

hyl­lan: Korg, 299 kro­nor, Gra­nit. Duk, 1 390 kro­nor, Him­la. Ser­vet­ter, 39 kro­nor, Hem­tex. Kru­kor, li­ten, 650 kro­nor, stor, 950 kro­nor, bå­da från Mi­kae­la Wil­lers.

Ljus­ta­ke i sten samt mat­ta, pri­va­ta.

Stor koppar­bric­ka, 79 kro­nor, Rus­ta. Li­ten bric­ka, 49 kro­nor, Hem­tex. Röd skål Rosti, 149 kro­nor, Ba­ga­ren och koc­ken. Tall­ri­kar, 95 kro­nor styck, köks­hand­du­kar, 59 kro­nor styck, allt från Bru­ka de­sign. Mini­flas­kor, 70 kro­nor för fy­ra, Clas Ohl­son. Ka­strul­ler i kop­par, 2 995–5 995 kro­nor,

De Buy­er. På hyl­lan: Glas­bur­kar med guld­fär­gat lock, 59–79 kro­nor, bå­da från

Åh­léns. Vin­glas, 29 kro­nor, Ikea. Te­bur­kar The­o­dor, 249 kro­nor styck, Gås­ha­ga gour­met. Ka­raff, bar­sto­lar

och mug­gar, pri­va­ta.

VAC­KER BU­KETT

Ke­ra­mik­vas, 700 kro­nor, Norrgavel.

JULBAKA

Be­stick, 449 kro­nor för 16 de­lar, Jo­tex. Kak­for­mar i kop­par, 40 kro­nor för tre, Ica spe­ci­al. Röd skål Rosti, 149 kro­nor, Ba­ga­ren och koc­ken. Ka­vel, 79 kro­nor, Ica hem­ma.

MIXA LYK­TOR

7 Ljuslyk­ta i rot­ting, 195 kro­nor, Bru­ka de­sign. Ljuslyk­ta i glas, 195 kro­nor, Dis in­red­ning. Jul­grans­ku­la, 79 kro­nor, Day ho­me. Grå ljuslyk­ta i glas, 195 kro­nor, Dis in­red­ning. Ljus­sta­ke i mäs­sing, 798 kro­nor, Norrgavel. Vas, 3 500 kro­nor, Dis in­red­ning. Jul­stjär­na, 55 kro­nor, Day ho­me.

MY­SIGT I SOF­FAN

8 Grö­na och vi­ta kud­dar, 595 kro­nor, Ch­ha­t­wal & Jons­son. Röd kud­de, pri­vat. Grå kud­de, 199 kro­nor, Åh­léns.

JU­LENS STJÄR­NA

9 Jul­grans­pryd­nad i tyg, 55 kro­nor, jul­grans­kul­lor, 129 kro­nor styck, allt från Day ho­me.

1

3

2

4

5

6

7

8

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.