Exklusivt konst­gal­le­ri

KÖP KONST I B EGRÄNSAD UPP­LA­GA EN­DAST I E XPRESSENS KONST­GAL­LE­RI

Leva & Bo - - Specialpris Till Dig! -

I sam­ar­be­te med gal­le­ri Ri­de­li­us i Vis­by er­bjuds nu Ex­pres­sens lä­sa­re möj­lig­he­ten att exklusivt kö­pa konst ska­pad av spän­nan­de svens­ka konst­nä­rer. Dess­utom till ett spe­ci­alpris. Upp­la­gor­na är be­grän­sa­de och num­re­ra­de. Ovan är ex­em­pel på två li­to­gra­fi­er av Ange­li­ca Wi­ik. Be­sök webb­gal­le­ri­et re­dan idag för fler konst­verk och upp­täck fler spän­nan­de konst­nä­rer!

Natt­bad

Jazz­stråk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.