SÅ TÄV­LAR DU

Leva & Bo - - Tävling -

För att täv­la – sva­ra på föl­jan­de frå­ga: Från vil­ket nor­diskt land kom­mer Electro­lux? 1 Nor­ge X Sve­ri­ge 2 Fin­land Skriv ock­så en kort mo­ti­ve­ring till var­för just du bor­de vin­na damm­su­ga­ren och mej­la ditt svar till electro­lux@ex­pres­sen.se. El­ler skic­ka ett vy­kort med sva­ret till: Täv­ling Electro­lux Ex­pres­sen LE­VA&BO 105 16 Stock­holm Se­nast den 11 de­cem­ber 2015 vill vi ha ditt svar. Even­tu­ell vinst­skatt be­ta­las av vin­na­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.