VINN MIL­JÖ­VÄN­LIG DAMM­SU­GA­RE!

Dags att gö­ra jul­fint hem­ma. Med en sladd­lös och mil­jö­vän­lig damm­su­ga­re blir job­bet bå­de enkla­re och ro­li­ga­re.

Leva & Bo - - Tävling -

TILL­SAM­MANS MED Electro­lux lot­tar LE­VA&BO ut nya damm­su­ga­ren Er­gora­pi­do green. En ny va­ri­ant av po­pu­lä­ra Er­gora­pi­do – nu i en mil­jö­vän­li­ga­re mo­dell. Damm­su­ga­ren be­står av 65 pro­cent åter­vun­nen plast, har ett lång­li­vat bat­te­ri och en lad­da­re som au­to­ma­tiskt slu­tar att lad­da när bat­te­ri­et är fullt. Ta chan­sen att vin­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.