Tryf­fel­bi­tar med dad­lar

Leva & Bo - - Sött & Gott -

Da­delströs­sel finns att kö­pa i väl­sor­te­ra­de livs­me­dels­bu­ti­ker. Du kan va­ri­e­ra tryf­feln ge­nom att by­ta ut dad­lar­na mot till ex­em­pel hac­ka­de, ros­ta­de has­sel­nöt­ter. An­vänd en plast­burk, cir­ka 15 × 20 cen­ti­me­ter för att gö­ra tryff­lar­na. Cir­ka 25 bi­tar • 500 g mörk el­ler ljus cho­klad

• 1 msk smör

• 1 ½ dl visp­gräd­de

• 1 dl da­delströs­sel Till gar­ne­ring:

• 25 g cho­klad­spån el­ler hac­kad

cho­klad • ka­ka­o­pul­ver 1 Hac­ka cho­kla­den grovt. 2 Smält smö­ret i en li­ten släpp­lätt­pan­na med hög kant, cir­ka 22 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Till­sätt gräd­den och ko­ka upp un­der om­rör­ning. Till­sätt cho­kla­den. Ta pan­nan från vär­men och låt cho­kla­den smäl­ta un­der om­rör­ning till en slät tryf­felsmet. Vänd ner da­delströs­sel. Häll sme­ten i plast­bur­ken. Låt sval­na. Täck med plast­film och ställ i kyl­skåpet att stel­na, 2–4 tim­mar, el­ler tills mas­san stel­nat och går att skä­ra i bi­tar.

3 Stjälp upp tryf­feln på en skär-brä­da­och skär i cir­ka 2 cen­ti­me­ter sto­ra tär­ning­ar. Gar­ne­ra med cho­klad­fli­sor och pud­ra över ka­kao.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.