Cho­kladsil­ver­ske­dar

Leva & Bo - - Sött & Gott -

Enkla­re kan det in­te bli! Fyn­da fi­na ny­sil­ver­ske­dar på lop­pis el­ler i se­cond hand-bu­ti­ker. An­vänd van­li­ga matske­dar till vux­na och des­sertske­dar till små. 5–7 ske­dar • 150 g vit cho­klad el­ler

mjölkcho­klad • sil­ver­strös­sel

1 Lägg ske­dar­na så att de lig­ger sta­digt och går att fyl­la, till ex­em­pel i en ask med kant.

2 Smält cho­kla­den och för­de­la den i ske­dar­na.

3 Gar­ne­ra med li­te strös­sel och låt stel­na. För­va­ra i kyl­skåp till ser­ve­ring.­

LJUV­LIGT. Du­ka med cho­kladske­dar till al­la fi­kagäs­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.