Äp­pel- & ka­nel­ka­ka med ka­ra­mellsås

Leva & Bo - - Bullar & Pajer -

12 styc­ken • 125 g smör • 2 dl strö­soc­ker • 2 ägg • 2 ¼ dl ve­te­mjöl • 1 ½ tsk bak­pul­ver • ¼ tsk salt • 1 tsk va­nilj­soc­ker • 1 ¼ dl mjölk • smör och strö­bröd till for­mar­na • 2 äpp­len • 1 msk strö­soc­ker • 1 tsk ma­len ka­nel

1 Sätt ug­nen på 175 gra­der. Smörj och bröa 12 små for­mar med hål i.

2 Vis­pa smö­ret ett par mi­nu­ter med el­visp. Till­sätt soc­ker och vis­pa yt­ter­li­ga­re ett par mi­nu­ter. Till­sätt ett ägg i ta­get.

3 Blan­da al­la tor­ra in­gre­di­en­ser och vis­pa väx­el­vis i dem och mjöl­ken. Vis­pa till en slät smet.

4 Kär­na ur och skär äpp­le­na i bi­tar, blan­da med soc­ker och ka­nel.

5 Fyll al­la for­mar med smet och för­de­la äp­pel­bi­tar­na i for­mar­na. Gräd­da mitt i ug­nen i 25–30 mi­nu­ter. Vänd upp ka­kor­na och låt dem sval­na på ett gal­ler.

Ka­ra­mellsås

• 1 dl strö­soc­ker • 2 msk vat­ten • 1 dl visp­gräd­de • 1 äggu­la 1 Ko­ka soc­ker och vat­ten. Häll på gräd­den och låt det ko­ka upp igen. Dra av ka­strul­len från plat­tan. Vis­pa i äggu­lan i ka­strul­len me­dan det är varmt, vis­pa kraf­tigt och låt sval­na.

2 Ser­ve­ra ka­kan med ka­ra­mellsås och va­nilj­glass. Ext­ra gott blir det med äp­pel­klyf­tor till. Stek dem i li­te smör, strö över strö­soc­ker el­ler ho­nung och li­te ka­nel.

SAFF­RAN. Saf­ti­ga bul­lar fyll­da med man­del­mas­sa och apel­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.