Saff­ran­sko­la­pa­jer med ma­räng

Leva & Bo - - Bullar & Pajer -

Cir­ka 8 styc­ken Mör­degs­bot­ten: • 1 ¼ dl strö­soc­ker • 200 g smör • cir­ka 5 dl ve­te­mjöl • cir­ka 5 dl tor­ka­de är­tor (hål­ler

kan­ter­na på plats i paj­for­mar­na) Kola­fyll­ning: • 150 g smör • 1 dl strö­soc­ker • 1 dl ljus si­rap • 1 dl visp­gräd­de • 2 pkt saff­ran Ita­li­ensk ma­räng: • 100 g strö­soc­ker • 75 g vat­ten • 55 g ägg­vi­ta

1 Bot­ten: Rör ihop soc­ker och smör. Till­sätt mjöl och blan­da ihop till en jämn mör­deg. Låt den vi­la i en plast­på­se i ky­len 1 tim­me.

2 Sätt ug­nen på 185 gra­der. Kav­la ut de­gen, smörj 8 små paj­for­mar, 7–8 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, och fod­ra for­mar­na med de­gen. Skär till kan­ten med en kniv. Nag­ga bot­ten med en gaf­fel. Fyll for­mar­na med tor­ka­de är­tor och gräd­da i 10–12 mi­nu­ter. Låt se­dan for­mar­na sval­na helt. Ta bort är­tor­na.

3 Fyll­ning: Skär smö­ret i sto­ra bi­tar och smält i en ka­strull. Till­sätt soc­ker, si­rap, gräd­de och saff­ran. Ko­ka för­sik­tigt till 120 gra­der, rör då och då så att det in­te brän­ner i bot­ten. Häll upp ko­lan i pajska­len och låt sval­na.

4 Ma­räng: Ko­ka upp soc­ker och vat­ten till 121 gra­der. När soc­ker­la­gen ko­kat till 110 gra­der, bör­ja vis­pa upp ägg­vi­tan. När soc­ker­la­gen är 121 gra­der, häll den i en strå­le över ägg­vi­tan un­der visp­ning, så att allt blan­das väl. Vis­pa tills ma­räng­en sval­nat helt.

5 Fyll en en­gångs­sprit­spå­se med en rund tyll, 14 mil­li­me­ter i di­a­me­ter. Sprit­sa ma­räng i top­par på pa­jer­na. Om man vill kan man brän­na ma­räng­en med en ga­sol­brän­na­re.

KLAS­SI­KER. Lus­se­kat­ter­na blir ext­ra ­saf­ti­ga med lätt­kesel­la i de­gen. For­ma dem en­ligt eget öns­ke­mål!

TOP­PIG YTA. Den vack­ra pa­jen har sma­ker av ko­la och saff­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.