Ru­stik bon­däp­pel­paj

Leva & Bo - - Annons -

Ser­ve­ra med glass, vis­pad gräd­de el­ler va­nilj­sås. 4 små pa­jer el­ler 1 stor Paj­deg: • 3 dl ve­te­mjöl • 2 tsk kar­de­mum­ma

kär­nor, mal­da i mor­tel • 150 g smör, kallt • 1 ägg Fyll­ning: • 150 g man­del­mas­sa • 3–4 äpp­len • 2 tsk ma­len ka­nel • 2–3 msk strö­soc­ker • 15 g smör Till pens­ling och gar­ne­ring: • 1 ägg, upp­vis­pat • 1 msk pärl­soc­ker

1 Sätt ug­nen på 225 gra­der. Lägg mjöl och kar­de­mum­ma i en mat­be­re­da­re. Tär­na smö­ret och kör det till­sam­mans med mjö­let till en smu­lig deg. Till­sätt äg­get och mixa till en deg.

2 Låt de­gen vi­la i en plast­på­se i ky­len cir­ka 30 mi­nu­ter.

3 Kär­na ur och skär äpp­le­na i ski­vor el­ler klyf­tor. Lägg dem i en skål.

4 Kav­la ut de­gen på mjö­lat bak­bord till en run­del på cir­ka 40 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter el­ler fy­ra små. Flyt­ta över run­deln el­ler rund­lar­na på en plåt med bak­plåts­pap­per.

5 Riv man­del­mas­san och lägg i mit­ten av de­gen, spa­ra cir­ka 7 cen­ti­me­ter fritt på kan­ter­na på den sto­ra el­ler cir­ka 3 cen­ti­me­ter på de mind­re. Strö ka­nel och soc­ker över äp­pel­bi­tar­na och vänd runt. Lägg äp­pel­ski­vor­na el­ler klyf­tor­na på man­del­mas­san och vik in kan­ter­na över äpp­le­na. Klic­ka på smö­ret.

6 Pens­la kan­ten med ägg och strö över pärl­soc­ker. Gräd­da mitt i ug­nen i cir­ka 25 mi­nu­ter för den sto­ra och 15–20 mi­nu­ter för de mind­re, gräd­da tills de fått gyl­len­brun färg på kan­ter­na.

VIK­TA KAN­TER. Äp­pel­pa­jen

kan gö­ras i por­tions­stor­le­kar, som här, el­ler

som en en­da stor paj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.