Hur blir lus­se­bul­lar­na saf­ti­ga?

Jag tyc­ker det är svårt att få till rik­tigt saf­ti­ga och go­da lus­se­bul­lar. Hur gör man för att lyc­kas?

Leva & Bo - - Fråga Oss - MIA

Det finns oli­ka knep att ta till. Ett är att blöt­läg­ga rus­si­nen i vat­ten en halv­tim­me in­nan du stic­ker dem i lus­se­kat­ter­na – då su­ger de åt sig väts­ka där­i­från i stäl­let för från de­gen. Var ock­så för­sik­tig med mjö­let, så att det in­te blir för myc­ket. För att få myc­ket smak ur saff­ra­net, pro­va att lå­ta det dra i sprit i en halv­tim­me, en mat­sked är la­gom till ett pa­ket saff­ran. Kol­la in vårt här­li­ga re­cept på lus­se­bul­lar på si­dan 74. Lyc­ka till!

FOTO MA­LOU HOLM

GOTT! Saff­rans­bröd, det bäs­ta i lu­ci­a­ti­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.