EGEN SNÖ­GLOB

Leva & Bo - - Pynta För Jul -

10 En va­ri­ant på snö­glob som är lätt att gö­ra själv, lim­ma fast en djur­fi­gur på in­si­dan av ett lock på en glas­burk, häll li­te konst­snö i burken, skru­va dit loc­ket och vänd upp och ner. Burk, 99 kro­nor, trä­djur, 79 kro­nor, bå­da från Åh­léns. De­ko­ra­tions­snö, 79 kro­nor, Pan­du­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.