STIL­RENT & RÖTT

Leva & Bo - - Tre Stilar -

En na­turin­spi­re­rad ju­len­tré med in­bju­dan­de­sitt­plat­ser med mju­ka ren­fäl­lar ska­par stäm­ning. De­ko­ra­tio­ner från na­tu­ren som kot­tar, grankvis­tar och sand gör sig fint mot det svart­må­la­de trä­hu­set med dubbel­dör­rar. De bå­da gra­nar­na är plan­te­ra­de i an­ti­ka trä­bac­kar, 450 kro­nor styck, HK an­tik. Zink­hin­kar, 199 kro­nor styck, Gra­nit. Bat­te­ri­dri­ven XMAS-be­lys­ning, 399 kro­nor, Åh­léns. Ren­horn, 169 kro­nor, Åh­léns. Li­ten käl­ke i bok med band, 595 kro­nor, De­sign­tor­get. Mjukt ren­skinn, 1 299 kro­nor, kud­de Svärd­sjö, 249 kro­nor, bå­da från Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.