Cho­klad- & pol­kabritt­le

Leva & Bo - - Sött & Gott -

1 britt­le, cir­ka 20 × 30 cen­ti­me­ter

• 1 msk raps­ol­ja

• 3 dl soc­ker

• 100 g mörk el­ler ljus cho­klad

• 3 msk kros­sa­de pol­ka­gri­sar

1 Täck en lång­pan­na el­ler plåt med bak­plåts­pap­per och pens­la pap­pe­ret med raps­ol­jan.

2 Smält sock­ret un­der oav­bru­ten om­rör­ning på me­del­stark vär­me i en li­ten släpp­lätt­pan­na med hö­ga kan­ter, cir­ka 20 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Öka vär­men när sock­ret bör­jar kris­tal­li­se­ras, så att det smäl­ter till ljus­brun ka­ra­mell. Häll ge­nast mas­san på pap­pe­ret och bred ut den. Låt kal­na och stel­na.

3 Smält cho­kla­den i en ka­strull. Häll och bred ut cho­kla­den över. Gar­ne­ra med kros­sa­de pol­ka­gri­sar. Låt kall­na och stel­na. Bryt i bi­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.