Dul­che de le­che

Leva & Bo - - Sött & Gott -

Hem­la­gad dul­che de le­che är är myc­ket bil­li­ga­re än köpt och är lätt gö­ra. Gör den gär­na i god tid. Läs no­ga in­struk­tio­ner­na i re­cep­tet! 1 burk • 1 burk kon­den­se­rad sö­tad

mjölk • vat­ten så att det täc­ker burken

1 Ta bort pap­per­se­ti­ket­ten från burken. Lägg den oöpp­nad i en ka­strull, häll på vat­ten så att det täc­ker burken med minst 15 cm. Ko­ka upp och låt sju­da i cir­ka 4 tim­mar.

2 Fyll på med vat­ten med jäm­na mel­lan­rum så att burken är täckt un­der he­la kok­ti­den. (Sätt på ti­mer med cir­ka 30 mi­nu­ters in­ter­val­ler för att kol­la vat­ten­ni­vån.)

3 Häll bort vatt­net och låt burken sval­na i kallt vat­ten i cir­ka 30 mi­nu­ter.

4 Öpp­na burken och häll den tjoc­ka mjölk­krä­men i en skål, rör slät med en sked.

5 Låt kall­na helt i rumstem­pe­ra­tur, för­va­ra över­täckt i kyl­skåp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.