Lu­ci­a­tryff­lar med chokladglögg

Leva & Bo - - Sött & Gott -

Cho­klad­glög­gen med smak från ros­ta­de ka­ka­o­bö­nor kom­mer från Ita­li­en. Den finns att be­stäl­la på Sys­tem­bo­la­get. Den är ock­så jät­te­god att ser­ve­ra bå­de till tryff­lar­na och till an­nat jul­go­dis, bå­de kall och varm. 15–20 styc­ken

• 2 dl crè­me fraiche

• 1 dl Lu­cia chokladglögg

• 350 g mörk cho­klad, gär­na

cho­klad­knap­par Till gar­ne­ring:

• ½ dl ka­ka­o­pul­ver Till ser­ve­ring:

• kyld Lu­cia chokladglögg

1 Sjud upp crè­me fraiche och glögg i en li­ten släpp­lätt­pan­na, cir­ka 22 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, un­der om­rör­ning. Ta pan­nan från vär­men och rör ner cho­kla­den, rör om tills den smäl­ter.

2 Häll mas­san i en li­ten plast­burk, täck med en bit bak­plåts­pap­per och låt kall­na i rumstem­pe­ra­tur. Låt stel­na i kyl­skåp 1–3 tim­mar, tills det går att ta ut ku­lor med kul­järn el­ler sked. Rul­la ku­lor­na i ka­kao. För­va­ra svalt.

3 Ser­ve­ra med kyld Lu­ci­a­glögg.

LU­CI­A­TRYFF­LAR.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.