MAR­MOR & GLAS

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Tung mar­mor mö­ter trans­pa­rent glas i Lee Brooms nya vas Po­di­um Glo­be. Cir­ka 5 290 kro­nor. Va­sen finns i tre oli­ka stor­le­kar och for­mer. Samt­li­ga kan kom­bi­ne­ras med en fot till­ver­kad av car­ra­ra­mar­mor el­ler marqui­na­mar­mor. Leebroom.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.