GRA­NIT HAR SLÄPPT BARN­KOL­LEK­TION

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

I de­cem­ber lan­se­rar Gra­nit en barn­kol­lek­tion i sam­ar­be­te med il­lust­ra­tö­ren Eli­sa­beth Dun­ker som även lig­ger bakom blog­gen Fi­ne litt­le day. Kol­lek­tio­nen be­står av barn­klä­der i Fairt­ra­de-cer­ti­fi­e­rad bo­mull samt in­red­ning som en vim­pel, kof­fer­tar, af­fi­scher, hattask, vägg­fack och om­slags­pap­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.