UT­TRYCKS­FUL­LA BEN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ny kol­lek­tion med mö­bel­ben från Pret­ty­pegs är Pret­ty mi­ni clowns som säljs till för­mån för Clow­ner ut­an grän­sers ar­be­te att spri­da hopp, skratt och gläd­je till al­la de barn som be­fin­ner sig på flykt runt Me­del­ha­vet. Il­lust­ra­tio­ner­na är hand­må­la­de. Från 649 kro­nor för fy­ra, säljs på mi­ni­room.se un­der en be­grän­sad tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.