GRANN GRAN

Leva & Bo - - Pynta För Jul -

1 Gra­nen är äk­ta och klädd med någ­ra de­ko­ra­ti­o­ner i trä, ku­la, 79 kro­nor för tre styc­ken, gran, 59 kro­nor för tre styc­ken, tom­te, 79 kro­nor, Ikea. Na­tur­korg, 350 kro­nor, ran­dig korg, 260 kro­nor, bå­da från Afro­art. Trä­ask, li­ten, 79 kro­nor, stor, 199 kro­nor, Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.