Hem­la­gat och välkryd­dat jul­bord

Leva & Bo - - Redaktören - UL­RI­KA NORD­LIN­DER re­dak­tör LE­VA & BO

ÄLS­KAR DU OCK­SÅ jul­mat el­ler vill du ba­ra hop­pa över allt? Jag har läng­tat ef­ter allt det go­da he­la hös­ten. Och nu är det änt­li­gen dags att kom­po­ne­ra årets bäs­ta buffé.

Först och främst ska det fin­nas klas­si­ker som kött­bul­lar, skin­ka, gra­vad lax och sill. Men det är till­be­hör som grönkål, rot­sakslå­da, hem­la­gad se­nap och röd­kål som gör jul­bor­det fan­tas­tiskt. Hem­la­gat och välkryd­dat ska det va­ra. Och ef­tersom kål är fa­vo­ri­ten vill jag gär­na att det all­tid finns grönkål, röd­kål, brunkål, kål­rotslå­da och brys­sel­kål. För att jul­bor­det ska bli li­te mer spän­nan­de pro­var jag ett nytt re­cept var­je år.

Vi bju­der dig på ett ext­ra här­ligt jul­bord med 17 re­cept. Här finns klas­si­ker med nya sma­ker. Mini­pa­jer med grönkål och fe­ta, skin­ka med ho­nung och se­sam­frön, kalv­färs­bul­lar med has­sel­nöt­ter, Bloody Ma­ry-sill, kryd­di­ga kam­ben och jul­fin sal­lad. Som av­slut­ning en des­sert med he­la in­kok­ta pä­ron och cho­klad. Un­der­bart gott! På si­dan 54 hit­tar du nya fa­vo­ri­ter.­Ska­pa jul med so­ber stäm­ning och vack­ra de­tal­jer. Bli in­spi­re­rad av ett vac­kert var­dags­rum med mo­dern jul­käns­la. Mil­da fär­ger, tallkvistar i va­ser­na och vack­ra ljus­punk­ter är allt som be­hövs. Ki­ka på si­dan 16 och hit­ta det du gil­lar bäst. Vill du se än­nu mer av den na­tur­li­ga juls­ti­len, ut­an en en­da röd de­talj, så finns det här­li­ga idéer på si­dan 40.

Njut av stäm­ning­en och allt det go­da!

”För att jul­bor­det ska bli spän­nan­de pro­var jag ett nytt re­cept var­je år”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.