INRED MED LYXMÖNSTER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nu finns ett tju­go­tal ut­val­da ty­ger från mo­de­hu­set Her­mès bland Svenskt tenns sor­ti­ment av be­ställ­ningsty­ger. Her­mès tex­tili­er finns att be­stäl­la som me­ter­va­ra i oli­ka kva­li­te­ter och kos­tar från 2 000 kro­nor per me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.