”Jag har ing­en sof­fa, och ing­en tv hel­ler”

Leva & Bo - - Nyfiken På -

Ål­der: 46. Fa­milj: Bar­nen En­zo och Eli­sa. Gör: Ent­re­pre­nör, pro­gram­le­da­re, för­fat­ta­re och fö­re­lä­sa­re. Ak­tu­ell med re­stau­rang­en Pa­ne Fre­sco på Åh­léns Ci­ty i Stock­holm.

Bor: Nac­ka ut­an­för Stock­holm.

So­ci­alt hem Pa­o­lo vill ha plats för många gäs­ter. Det sto­ra trä­bor­det rym­mer 14 per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.