”Det tog 2,5 år att få hu­set fär­digt”

Leva & Bo - - Harmoniska Rum -

Här bor: Ca­mil­la Bengts­son-We­re­li­us, 45, Per Bengts­son, 43, och dot­tern Nel­ly, 5.

Gör: Ca­mil­la ar­be­tar som inredare, Per som hant­ver­ka­re och snic­ka­re samt på Wil­lys.

Hu­set: Gård på 280 ­kvad­rat­me­ter från 1830 i Håslöv mel­lan Vel­linge och Trel­le­borg.

Instagram: @her­manstorps­går­den

NED­RÄK­NING Var­dags­rum­met är fär­dig­pyn­tat och i den vack­ra ka­mi­nen brin­ner bra­san.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.