VÄLJ KNOP­PAR MED FÄRG

Leva & Bo - - Smarta Tips -

3Sköt­sel­råd: Aza­le­an vill ha jämn fuk­tig­het. Vatt­na den där­för re­gel­bun­det En till en och en halv de­ci­li­ter vat­ten i yt­ter­kru­kan bot­ten var­je dag är det bäs­ta. Kol­la så att aza­le­an in­te står i vat­ten he­la ti­den. Den ska tor­ka upp en aning mel­lan vatt­ning­ar­na. Du be­hö­ver in­te ge nå­gon nä­ring un­der blom­ning­en.

Tips: Välj en plan­ta där knop­par­na har färg. Fle­ra blom­mor får gär­na va­ra ut­slag­na. Ef­tersom aza­le­an har lag­rat som­mar­ljus i sig kan du pla­ce­ra den en bit in i rum­met. Knop­pi­ga plan­tor bör dock stå i fönst­ret för att or­ka slå ut. Ha in­te di­rekt ele­mentvär­me och färsk frukt i när­he­ten av din aza­lea. Den mår in­te bra av det.

FOTO: CHRIS­TER VALLSTRAND

SKI­RA BLOM­MOR. Aza­lea har ski­ra blom­mor och mörkt grö­na blad. Van­li­gas­te fär­ger­na är vit, ro­sa, röd och vi­o­lett. Här till­sam­mans med lil­je­kon­val­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.