LÅT TOR­KA UPP

Leva & Bo - - Smarta Tips -

5Sköt­sel­råd: Ställ no­vem­berk­ak­tu­sen ljust och vatt­na jämnt med svag nä­rings­dos un­der blom­ning­en. Vatt­na se­dan ige­nom plan­tan då och då men låt den hin­na tor­ka upp or­dent­ligt mel­lan vatt­ning­ar­na. ­För­sök att und­vi­ka myc­ket kalk i vatt­net. Ställ ald­rig no­vem­berk­ak­tu­sen i di­rekt sol­ljus.

Tips: Bör kö­pas med ba­ra näs­tan ut­slag­na­blom­mor. An­nars finns ris­ken att blom­mor­na­fal­ler av i sam­band med flytt­ning­en.­Om du be­hö­ver plan­te­ra om din no­vem­berk­ak­tus ska du helst vän­ta med det till ef­ter blom­ning­en. Plan­te­rar du om me­dan plan­tan blom­mar kan blom­ning­en stan­na av.

EX­O­TIS­KA BLOM­MOR. Den­na kak­tus kom­mer ur­sprun­li­gen från Bra­si­li­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.