TRIVS I SOL

Leva & Bo - - Smarta Tips -

6Sköt­sel­råd: Pla­ce­ra so­ligt och gär­na i ett svalt föns­ter. Den bör helst tor­ka upp mel­lan vatt­ning­ar­na. Det är spe­ci­ellt­vik­tigt om den står svalt pla­ce­rad. Trivs bäst vid en tem­pe­ra­tur från 15 plus­gra­der och upp­åt, men kan tå­la även läg­re tem­pe­ra­tu­rer. Den nya jul­be­go­ni­an ”Bar­kos” vill dock helst ha cir­ka 20 plus­gra­der. Ge en svag nä­rings­lös­ning.

Tips: Köp in­te jul­be­go­ni­an för knop­pig ut­an den ska ha många blom­mor ut­slag­na. Den trivs bäst i lätt och jämn fuk­tig­het. Låt den gär­na va­ra på li­te sva­la­re stäl­len som in­gla­sad­e bal­kong­er och ute­rum, som hålls ba­ra lätt var­ma. Då kan den sät­ta nya knop­par­än­da fram till slu­tet av mars.

FOTO BLOMSTERFRÄMJANDET

LYSROSA. Jul­be­go­ni­an blir mel­lan 15 och 30 cen­ti­me­ter hög. Blom­mor­na är ro­sa, rö­da el­ler vi­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.