VATT­NAS SPAR­SAMT

Leva & Bo - - Smarta Tips -

4Sköt­sel­råd: Bör för­va­ras på en sval, in­gla­sad och frost­fri plats. Den vill helst ha un­der 12 plus­gra­der på vin­tern,­men kla­rar in­te tem­pe­ra­tu­rer un­der fy­ra plus­gra­der. Ska in­te stå i so­len. Ska vatt­nas spar­samt med vat­ten och hål­las lätt fuk­tig. Vatt­net ska va­ra fritt från kalk. Är luf­ten torr kan rums­gra­nen an­gri­pas av spinn. Där­för kan det va­ra bra att du­scha den ibland.

Tips: Om rums­gra­nen släp­per barr be­ror det för­mod­li­gen på att den står för varmt el­ler att den får för myc­ket vat­ten. Rums­gra­nen kan även an­vän­das som jul­gran, men tänk då på att in­te hänga för tunga sa­ker i de kle­na­re gre­nar­na. Rums­gra­nen hö­jer luft­fuk­tig­he­ten ge­nom att den av­duns­tar­vat­ten.

FOTO: TO­MAS SÖ­DER­GREN

LI­TEN GRAN. Rums­gra­nen har sym­met­riskt gren­verk och mju­ka barr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.