SPRE­JA BLA­DEN

Leva & Bo - - Smarta Tips -

7Sköt­sel­råd: Den ska stå ljust, helst i ett östel­ler väst­vänt föns­ter, men in­te i starkt sol­sken. Vatt­na med ljum­met­och kalk­fritt vat­ten, gär­na rumstem­pe­re­rat regn­vat­ten. Trivs bäst i tem­pe­ra­tu­rer över 20 plus­gra­der, men helst in­te hög­re än 26. Tem­pe­ra­tu­ren bör in­te gå un­der 16 plus­gra­der.

Tips: Då brud­or­kidén vill ha hög luft­fuk­tig­het kan det va­ra bra att pla­ce­ra ett fat el­ler en skål med vat­ten nä­ra plan­tan. Spraya ock­så gär­na bla­den och röt­ter­na med vat­ten li­te då och då, men spraya in­te på blom­mor­na. Vid om­plan­te­ring krävs spe­ci­ell or­kidéjord.

FOTO: PER­NIL­LA SJÖ­HOLM

ELE­GANT. Bru­dor­kidén har in­te knö­lar som de fles­ta and­ra or­kidéer. I stäl­let har den kraf­ti­ga blad som lag­rar vat­ten och nä­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.