PLAN­TE­RA UT­OM­HUS

Leva & Bo - - Smarta Tips -

8Sköt­sel­råd: Låt stå svalt och Vatt­na spar­samt. Lö­ken in­ne­hål­ler det mesta av den nä­ring och fuk­tig­het som knop­pen be­hö­ver för att ut­veck­las. De ut­veck­la­de blom­mor­na be­hö­ver mer vat­ten, men tänk på att jor­den all­tid ska tor­ka upp mel­lan vatt­ning­ar­na.

Tips: Köp hy­a­cin­ter som vi­sar knopp, helst helt grön. Hy­a­cin­ter blir även ut­märk­ta som snitt­blom­mor. Skär av om stäng­lar­na blir långa. Sätt i ljum­met vat­ten. Håll­bar­he­ten är li­ka lång som om den skul­le va­ra kvar på lö­ken. Du kan även tes­ta att spa­ra hy­a­cin­ten ef­ter blom­ning och plan­te­ra den ut­om­hus till vå­ren.

FOTO: KERSTIN HER­ME­LIN

LJUV­LIG DOFT. Hy­a­cin­ten är känd för si­na floc­kar av dof­tan­de och färg­gran­na blom­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.