Ju­lig sal­lad

Leva & Bo - - Julbord -

6 por­tio­ner • 12 brys­sel­kål • 1 stor mo­rot • 150 g dru­vor • 12 val­nötskär­nor • 6 dl hac­kad grönkål • 1 hu­vud vi­o­lett­sal­lat • 12–16 små sal­ta kring­lor • 100 g gor­gon­zo­la, de­lad

i små bi­tar Dres­sing: • 3-4 saff­ran­strå­dar el­ler

¼ krm saff­ran i på­se • 1 msk ko­kan­de vat­ten • ½ ci­tron, saf­ten • ½ apel­sin, saf­ten • 2 msk ho­nung • 4–5 msk sol­ros­ol­ja • 1 krm salt

1 Bör­ja med dres­sing­en. Lägg saff­ra­net i ko­kan­de vat­ten och låt dra cir­ka 5 mi­nu­ter.

2 Blan­da ihop de öv­ri­ga in­gre­di­en­ser­na till dres­sing­en. Si­la ner saff­ran­s­vatt­net och blan­da ihop.

3 An­sa och de­la brys­sel­kå­len i blad. Ska­la och skär mo­ro­ten i långa band, an­vänd po­ta­tis­ska­la­re. De­la dru­vor­na i små kla­sar. Hac­ka val­nötskär­nor­na grovt.

4 De­la sal­la­ten i blad och lägg dem på ett ser­ve­rings­fat. Top­pa med grönkål, brys­sel­kål och mo­rots­band. Gar­ne­ra med val­nöt­ter, dru­vor, kring­lor och gor­gon­zo­la. Ser­ve­ra med dres­sing­en.

SAF­TIG. Jul­bor­dets mitt­punkt – jul­skin­ka med ho­nung och se­sam­frön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.