Färsk fläsk­korv med portvins­stu­vad röd­kål

Leva & Bo - - Julbord -

6 por­tio­ner • 6 färs­ka fläsk­kor­var • 2 msk smör • 6 hem­ba­ka­de korv­bröd,

se re­cept Lök- och ho­nungs­mar­me­lad: • 125 g scha­lot­ten­lök • 2 msk färsk­pres­sad ci­tronsaft

el­ler vit bal­sam­vi­nä­ger • 3–4 msk fly­tan­de ho­nung Röd­kål: • 1 klyf­ta röd­kål, cir­ka 400 g • 2 msk smör • 3 dl portvin • 3 msk röd­vins­vi­nä­ger • 2 krm salt • 3 msk strö­soc­ker

1 Mar­me­lad: Ska­la, de­la och strim­la lö­ken. Lägg i en li­ten stek­pan­na. Till­sätt ci­tronsaf­ten el­ler vi­nä­gern. Sjud un­der lock cir­ka 10 mi­nu­ter. Ta pan­nan från vär­men och blan­da lö­ken med ho­nung­en.

2 Ko­ka nu ut­an lock tills mar­me­la­den tjock­nat, cir­ka 5 mi­nu­ter.

3 An­sa och skär kå­len i strim­lor. Fräs kål­strim­lor­na i smö­ret cir­ka 10 mi­nu­ter. Till­sätt portvin, vi­nä­ger, salt och soc­ker. Låt sju­da un­der lock cir­ka 30 mi­nu­ter. Sma­ka av.

4 Stek kor­ven i smö­ret. Ser­ve­ra den i korv­bröd, till­sam­mans med röd­kål och lök­mar­me­lad.

Hem­ba­ka­de korv­bröd

16 styc­ken • 100 g smör • 2 ½ dl mjölk

• ¼ pa­ket färsk jäst • 1 ägg • 2 msk strö­soc­ker • 1 tsk salt • 6–7 dl ve­te­mjöl + 1 dl ve­te­mjöl

till ut­bak­ning­en Till pens­ling: • 1 li­tet ägg

1 Smält smö­ret i en li­ten pan­na. Ta pan­nan från vär­men och blan­da i mjöl­ken. Låt sval­na tills bland­ning­en är fing­er­varm, 37 gra­der. Blan­da i ägg, salt och soc­ker.

2 Smu­la ner jäs­ten i en bun­ke, an­vänd gär­na en köks­ma­skin mon­te­rad med en krok. Häll i cir­ka 1 dl av degs­pa­det och rör om tills jäs­ten lö­ser sig. Till­sätt res­ten av degs­pa­det och blan­da väl.

3 Till­sätt mjö­let och kör till en smi­dig deg. Till­sätt mer mjöl om det be­hövs, men tänk på att de­gen in­te får bli för hård. Knå­da de­gen i ma­skin cir­ka 5 mi­nu­ter el­ler för hand cir­ka 10 mi­nu­ter. Låt jä­sa över­täckt cir­ka 50 mi­nu­ter. Ta upp de­gen på mjö­lat bak­bord och de­la den i 16 bi­tar. For­ma till bul­lar och rul­la var­je bul­le till ett av­långt korv­bröd.

4 Lägg brö­den på en plåt med bak­plåts­pap­per, pens­la med ett upp­vis­pat ägg och låt jä­sa ut­an bak­duk cir­ka 30 mi­nu­ter.

5 Gräd­da i mit­ten av ug­nen på 250 gra­der i cir­ka 8 mi­nu­ter. Låt sval­na på gal­ler un­der bak­duk.

VARM­KORV. Klart du ska ha varm­korv på jul­bor­det. Uppskat­tatav bå­de sto­ra och små.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.