Raw­son’s Retre­at Shi­raz Ca­ber­net 2014, Austra­li­en, 249 kr (3 li­ter)

Leva & Bo - - Vintest -

Ge­ne­röst med mog­na, mör­ka bär, in­slag av myn­ta och en lätt kryd­dig­het. Fin ba­lans. Ut­märkt all­round­vin till jul­ma­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.