Tips på ek­ol­lon till jul­gra­nen?

Hej! Jul­grans­häng­en i form av ekol­lon ska visst va­ra tren­digt. Kan ni tip­sa mig om någ­ra fi­na?

Leva & Bo - - Fråga Oss - JAN­NE S

Svar: Det stäm­mer att ek­ol­lon är hett att in­re­da med och dess form finns som bur­kar, dörr­topp och pryd­nads­före­mål. Fi­na jul­grans­häng­en i form av ekol­lon har bland an­nat Åh­léns och Mol­taz de­sign­shop.

GLÄN­SAN­DE. An­tik­blå glas­kot­te med hänge i me­tall, 79 kro­nor, Mol­taz­de­signs­hop.se. ­Ekol­lon av glas, 39 kro­nor, Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.