KOS­TA JUL­MARK­NAD

Leva & Bo - - Innehåll -

Årets jul­mark­nad med tre mil­jo­ner lam­por som ly­ser. För­u­tom fler upp­lys­ta mil­jö­er och de­li­ka­tess­bo­dar har vi bå­de Nä­rings­livs­kväl­lar med ef­ter­trak­ta­de fö­re­lä­sa­re, Nö­jes­kväl­lar var­je tors­dag Sve­ri­ges ar­tis­te­lit. Un­der tre hel­ger kom­mer vi att er­bju­da Jul­hytt­sill med Julshow. Och i hjär­tat av Kos­ta, in­ne i glas­hyt­tan, kan du va­ra med om fan­tas­tis­ka glas­gjut­ning­ar med Bertil Val­li­en och Kjell Eng­man. Vi har bok­sig­ne­ring­ar och för­fattar­träf­far, jul­go­dis­pys­sel och vin­prov­ning med Erika La­ger­bi­el­ke och myc­ket mer. För bar­nen har vi allt­i­från pon­ny­rid­ning och pep­par­kak­stäv­ling till an­sikts­mål­ning och jul­go­dis­pys­sel. Här finns tom­ten, troll­kar­lar, Röd­lu­van och var­gen, Mumin och gril­la­de marsh­mal­lows. Vill ni un­na er nå­got ext­ra så bo­ka ett jul­bordspa­ket på Kos­ta Bo­da Art Ho­tel el­ler bo be­kvämt med fa­mil­jen i Kos­ta Ho­tell & Stug­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.