Så SER­VE­RAR du GLÖG­GEN OCH TILL­TUG­GET

Leva & Bo - - Nyfiken På -

Det kan va­ra char­migt att blan­da fle­ra oli­ka sor­ters små gam­la kaf­fe­kop­par att ser­ve­ra glög­gen i. Glög­gen kan ock­så ser­ve­ras i vär­metå­li­ga portvins­glas.

Till­tug­gen kan du ser­ve­ra på vack­ra pla­tå­fat. Des­sa kan man en­kelt byg­ga ihop själv. Köp ett starkt lim som ska an­vän­das på ke­ra­mik. Fat i oli­ka stor­le­kar och små ljus­sta­kar att an­vän­da som föt­ter, el­ler mel­lan pla­tå­er­na, kan man kö­pa på en se­cond­hand-bu­tik. Snabbt, en­kelt och bil­ligt kan man byg­ga eg­na in­spi­re­ran­de pla­tå­fat, i oli­ka höjd, för ming­el­kväl­len.

ett pla­tå­fat kan du en­kelt byg­ga ihop själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.