VATT­NA SPAR­SAMT

Leva & Bo - - Bästa Köpet -

1Sköt­sel­råd: En plan­te­rad ama­ryl­lis­ska kö­pas knop­pig­och pla­ce­ras ljust i nor­mal rumstem­pe­ra­tur. Vatt­na spar­samt, gär­na un­der­i­från. Vatt­nar du för myc­ket blir stäng­eln lång. Ge snit­ta­ma­ryl­li­sen rumstem­pe­re­rat vat­ten.

Tips: Om blom­stäng­eln bli­vit för lång kan du sta­ga upp den med en bloms­ter­pin­ne el­ler skä­ra av den till snitt­blom­ma. Ama­ryl­li­sen har sam­ma håll­bar­het som när den är kvar på lö­ken. Det är vik­tigt att ge ama­ryl­lis stjäl­ken ett nytt snitt och bin­da en gum­mis­nodd cir­ka en cen­ti­me­ter ovan­för snit­ty­tan för att hind­ra att den rul­lar upp sig.

FOTO: EVA ROBILD

VACK­RA BLAD. Ama­ryl­lis finns från vi­tas­te vitt till mör­kas­te rött med bå­de enk­la och fyll­da blom­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.