JUL­KLAPP­STIPS

Leva & Bo - - Rofylld Plats -

“Hos oss på Köks­pro­duk­ter hit­tar du fi­na jul­klap­par till di­na nä­ra och kä­ra. Vi har all­tid snabb le­ve­rans och frakt­fritt in­om Sve­ri­ge.”

Namn: Pa­trik Bergling Bor: Hus i Mo­ta­la

Fa­milj: Fru, tre barn och två bonus­barn.

Gör: VD och grun­da­re av Köks­pro­duk­ter. se

Dor­re Lyk­ta

Mäs­sings­plä­te­rad m. glas­rör, höjd 15 cm, 249 kr. Köks­pro­duk­ter. se

Sa­ga­form Sopp­mugg med lock

Rymd 50 cl, 89 kr. Köks­pro­duk­ter. se

Dor­re Frukt­skål mäs­sings­plä­te­rad

24 cm i di­a­me­ter, 199 kr. Köks­pro­duk­ter. se

Swe­dish Gra­ce Win­ter tall­rik

Tall­rik - flat 17 cm, 149 kr. Glöggmugg - 10 cl, 74 kr. Köks­pro­duk­ter. se

Dor­re - rost­fritt och kop­par­plä­te­rat

Irish Cof­fee glas - 4 de­lar, 199 kr. Kaf­fe­pres­sa­re - 6 dl Dor­re, 219 kr. Köks­pro­duk­ter. se

Sa­ga­form ser­ve­rings­skål

Mått 27x23 mm, 314 kr Köks­pro­duk­ter. se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.