Re­dak­tö­rer­na sva­rar på lä­sar­nas frå­gor

Hej! På fram­si­dan av LE­VA&BO num­mer 48 finns två rö­da ljus­sta­kar i fönst­ret. De är jät­te­fi­na och jag tänk­te öns­ka mig dem av min man i julklapp, men jag mås­te nog tip­sa ho­nom om var han kan kö­pa dem. Tack för en fan­tas­tiskt bra tid­ning!

Leva & Bo - - Innehåll - PIA GOLDSCHMIDT

Svar: Hej, Pia! Den mind­re ljus­sta­ken Barock i gla­se­rad ke­ra­mik kom­mer från Mi­kae­la Wil­lers och finns att kö­pa på bland an­nat ­Mi­kae­lawil­lers. se. De hög­re ljus­sta­kar­na är staj­lis­tens pri­va­ta.

RÖD FA­VO­RIT. Ljus­sta­ken Barock finns i fle­ra ­fär­ger och kos­tar från 575 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.