Nya sma­ker på sill, se­nap och skin­ka

Ge ny smak åt jul­bor­dets klas­si­ker. Du­ka upp med Bloody Ma­ry-sill, skin­ka med ho­nung och se­sam­frön och kalv­färs­bul­lar med has­sel­nöt­ter – un­der­bart gott!

Leva & Bo - - Innehåll - Av LE­NA SÖ­DER­STRÖM Foto EVA HILDÉN SMITH

Lax- & räktar­tar

6 por­tio­ner • cir­ka 300 g rim­mad lax,

se re­cept ne­dan • 2 dl ska­la­de rä­kor i la­ke,

av­run­na • 1 li­ten röd­lök • 3 msk fo­rell­rom • 3 msk fin­hac­kad krus-­

bla­dig per­sil­ja Sås: • ½ ci­tron, saf­ten • 1 tsk fin­ri­ven ing­e­fä­ra • ½ msk rå­soc­ker • 4 msk raps­ol­ja Till gar­ne­ring: • 2 msk fo­rell­rom • 1 ci­tron­ski­va

1 Skär lax­en i små bi­tar. Hac­ka rä­kor­na. Ska­la och fin­hac­ka lö­ken.

2 Blan­da ihop lax, rä­kor, lök, fo­rell­rom och per­sil­ja. Vis­pa ihop in­gre­di­en­ser­na till så­sen i en bun­ke. Ring­la den över lax- och räk­bland­ning­en.

3 För­de­la tar­ta­ren i små ser­ve­rings­las. Gar­ne­ra med rom­men och ci­tron­ski­van de­lad i små bi­tar.

Hem­rim­mad lax

6 por­tio­ner • cir­ka 500 g skinn- och ben­fri

lax­fi­lé, gär­na sal­ma­lax • 1 ½ msk salt • 1 msk strö­soc­ker

1 De­la lax­en i två bi­tar. Blan­da salt och soc­ker. Gnid in lax­fi­lé­bi­tar­na med bland­ning­en.

2 Lägg ihop lax­bi­tar­na och slå in i bak­plåts­pap­per till ett pa­ket. Lägg pa­ke­tet i en form el­ler på ett fat med kant. Fis­ken är fär­diggra­vad ef­ter 1–2 dygn. Vänd lax­pa­ke­tet 2–3 gång­er un­der grav­ning­en.

Mini­pa­jer med grönkål & fe­ta­ost

6 pa­jer • cir­ka 150 g fin­hac­ka­de

grönkåls­blad • 3 msk oliv­ol­ja • 150 g fe­ta­ost • 2 dl ri­ven ost, till ex­em­pel

Wäst­gö­ta klos­ter • 1 li­tet ägg • 12 ark fi­lo­deg • 100 g smält smör till pens­ling

1 Het­ta upp ol­jan i en stek­pan­na. Lägg i grönkå­len och fräs tills kå­len mjuk­nar, cir­ka 3 mi­nu­ter. Låt kall­na och kra­ma ur all väts­ka.

2 Blan­da grovsmu­lad fe­ta­ost med den riv­na os­ten med en gaf­fel. Blan­da i äg­get. Blan­da i den urkra­ma­de kå­len.

3 Sätt ug­nen på 175 gra­der.

4 Pens­la fy­ra fi­lo­degs­ark, ett i ta­get, med smält smör. Lägg ihop dem på ett bak­bord. Låt un­der ti­den res­ten av ar­ken lig­ga över­täck­ta el­ler i en plast­på­se, så att de in­te tor­kar.

5 Stan­sa ut el­ler klipp ut 2 rund­lar, cir­ka 17 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Ta bort över­flö­dig deg. Lägg på fyll­ning­en i mit­ten av rund­lar­na. Vik upp och lägg de­gen i veck över och runt fyll­ning­en som på bil­den. Lägg pa­jer­na på en plåt med bak­plåts­pap­per. Gör på sam­ma sätt med de re­s­te­ran­de de­gark.

6 Pens­la pa­jer­na med smält smör och sätt i ned­re de­len av ug­nen tills pa­jer­na är ge­nom­gräd­da­de och fått fin färg, 10–15 mi­nu­ter.

Sill dijo­nai­se

6 por­tio­ner • 3–4 fi­lé­er 5-mi­nu­ters­sill, cir­ka

450 g Sås: • 2 msk svensk se­nap • 2–3 msk dijon­se­nap • 1 dl crè­me fraiche • 3 msk vit bal­sam­vi­nä­ger • 1 dl ma­jon­näs • 1 ½ msk soc­ker • 1 krm salt • 1 krm vit­pep­par Till gar­ne­ring: • 1 scha­lot­ten­lök • dill­vip­por

1 Skär sill­fi­lé­er­na i cir­ka 2 cen­ti­me­ter bre­da bi­tar.

2 Blan­da de bå­da se­naps­sor­ter­na med crè­me fraichen i en bun­ke. Blan­da i vi­nä­gern. Rör i ma­jon­nä­sen, 3 matske­dar i ta­get. Sma­ka av med soc­ker, salt och pep­par. Späd så­sen med li­te mer vi­nä­ger el­ler li­te vat­ten om den känns för tjock.

3 Var­va sill­bi­tar och sås i en burk el­ler på ett ser­ve­rings­fat. Täck med plast­film och låt stå svalt över nat­ten.

4 Ska­la och ski­va lö­ken fint. Gar­ne­ra sil­len med lök och dill­vip­por pre­cis in­för ser­ve­ring­en.

In­lagd röd­vin­bärs­sill

6 por­tio­ner • 3–4 sill­fi­lé­er, cir­ka 450 g • 1 bit pur­jo­lök, cir­ka

10 cen­ti­me­ter • 1 li­ten röd­lök • 5 krydd­pep­par­korn • 10 vit­pep­par­korn • 2 la­ger­blad • 1 dl rö­da vin­bär el­ler

5–6 vin­bärs­kla­sar Lag: • 1 msk röd­vin­bärs­ge­lé • 3 dl vat­ten • 1 ½ dl ät­tik­sprit • 2 dl soc­ker

1 Blan­da ge­lén i li­te av vatt­net i en ka­strull, tills den lö­ser sig. Blan­da i res­ten av vatt­net. Till­sätt ät­tik­sprit och soc­ker, ko­ka upp un­der om­rör­ning. Sjud 1–2 mi­nu­ter. Låt la­gen kall­na.

2 An­sa och ski­va pur­jon. Ska­la och fin­hac­ka röd­lö­ken. Kros­sa pep­par­kor­nen. Lägg sill­fi­lé­er­na i en burk med pur­jo, röd­lök, pep­par­korn, la­ger­blad och bär.

3 Häll la­gen över sil­len. Låt stå över­täckt svalt ett dygn.

Bloody Ma­ry-sill

6 por­tio­ner • 3–4 matjes­sill­fi­lé­er,

cir­ka 450 g Sås: • 3 msk vit bal­sam­vi­nä­ger el­ler

röd­vins­vi­nä­ger • 4 msk raps­ol­ja • 2 msk vat­ten • 1 dl ketchup el­ler chi­lisås av

ketchup­typ • 1 msk soc­ker • 1 tsk fin­hac­kad dill • 10 svart­pep­par­korn • 4 msk vod­ka • 2–3 krm wor­ches­tershire­sås

• ¼ krm ta­ba­sco • 1 stjälk blek­sel­le­ri • ny­ma­len svart­pep­par

1 Skär sill­fi­lé­er­na i cir­ka 2 cen­ti­me­ter sto­ra bi­tar. Blan­da ihop in­gre­di­en­ser­na till så­sen. Häll så­sen över sil­len. Täck med plast­film och ställ svalt. Låt ma­ri­ne­ra minst 3–4 tim­mar, gär­na över nat­ten. Gar­ne­ra med fin­ski­vad sel­le­ri. Pepp­ra.

DU­KAT BORD. Bjud vän­ner och släkt på ett tra­di­tio­nellt jul­bord med nya, fest­li­ga sma­ker.

RIM­MAD LAX. Tänk på att lax­en, som ser­ve­ras rå, först bör lig­ga i fry­sen i tre dygn.

MED FE­TA. Des­sa pa­jer blir go­da att ser­ve­ra till glög­gen!­

RO­LI­GA SIL­LAR. Vad vo­re jul­bor­det ut­an sill? Bjud på någ­ra spän­nan­de va­ri­an­ter som sill dijo­nai­se, in­lagd röd­vin­bärs­sill och Bloody Ma­ry-sill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.