Strå­lan­de jul med guld, sil­ver och glit­ter

Leva & Bo - - Innehåll - Av EM­MY LUND­STRÖM

1 Pal­jett­bro­de­rat kudd­fo­dral, 40 × 40 cen­ti­me­ter, 99 kro­nor, H&M ho­me. 2 Doft­ljus, 99 kro­nor, H&M ho­me. 3 Me­tall­kru­kor med stan­sat möns­ter, 199 kro­nor för två, El­los. 4 Bordstablett med glit­ter­kant, 33 × 45 cen­ti­me­ter, 49 kro­nor, In­dis­ka. 5 Små fat med jul­häls­ning­ar, 149 kro­nor styck, ­Bloo­ming­vil­le. 6 De­ko­ra­ti­va gra­nar i mix­a­de stor­le­kar, 99 kro­nor för tre, El­los. 7 Ljuslyk­ta med stjärn­möns­ter, 9,5 cen­ti­me­ter hög, 105 kro­nor, House doctor. 8 Runt soff­bord med mar­mormönst­rat glas och un­der­re­de i kro­mad me­tall, 80 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 1 995 kro­nor, Mio. 9 Pläd i mo­hair, 120 × 170 cen­ti­me­ter, 1 990 kro­nor, Him­la. 10 Ser­vett­ring­ar med små bjäll­ror, 29 kro­nor, In­dis­ka.

8

7

6

1

3

9

5

10

4

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.