Cho­klad­tår­ta med glöggfikon

Det här är en rik­tigt mörk, cho­klads­tinn ka­ka. Njut i tun­na ski­vor med var­ma glöggfikon. Hur gott som helst!

Leva & Bo - - Innehåll - Re­cept MALIN LANDQVIST Foto AN­NA SKOOG

Cho­klad­kon­fekt­tår­ta med glöggfikon

Cir­ka 15 por­tio­ner Bot­ten: 400 g man­del­mas­sa 100 g mörk cho­klad, 70 % 1 ägg 2 ägg­vi­tor

Fyll­ning:

3 dl visp­gräd­de 200 g mörk cho­klad 300 g mjölkcho­klad ¾ dl flor­soc­ker 1 dl vinglögg

Glöggfikon:

5–6 dl vinglögg 2 dl rå­soc­ker 2 stjär­na­nis 6 färs­ka fi­kon

1 Sätt ug­nen på 175 gra­der. Lägg bak­plåts­pap­per i bot­ten av en 2-li­ters bröd­form.

2 Riv man­del­mas­sa och cho­klad fint, gär­na i en mat­be­re­da­re. Lägg i en bun­ke och rör ner ägg och ägg­vi­tor.

3 För­de­la sme­ten jämnt i for­men. Gräd­da i ned­re de­len av ug­nen i 15 mi­nu­ter. Låt kall­na helt.

4 Stjälp upp ka­kan. Klä in­si­dan av for­men med plast­fo­lie. Lägg till­ba­ka kak­bot­ten, men ut­an pap­pe­ret.

5 Ko­ka upp gräd­den, dra ka­strul­len från vär­men. Bryt cho­kla­den i bi­tar och rör ner den i den he­ta gräd­den. Till­sätt flor­soc­ker och glögg. Rör till en jämn, slät smet.

6 Häll sme­ten i for­men – tänk på att plast­fo­li­en ska lig­ga mel­lan smet och form – och ställ den kallt att stel­na i minst 5 tim­mar, gär­na över nat­ten.

7 Ko­ka upp glög­gen med soc­ker och stjär­na­nis i en ka­strull. Skär fi­ko­nen i klyf­tor och lägg dem i den var­ma la­gen.

8 Låt vi­la i minst 20 mi­nu­ter. Ser­ve­ra den kal­la ka­kan i ski­vor med de var­ma fi­ko­nen.

JUL­KA­KA. Välj cho­klad av god kva­li­tet. Ka­kan hål­ler bra i minst fy­ra da­gar i ky­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.